Hoppa till innehåll

Effektprognoser – för framtidens effektbehov och elanvändning

Elektrifieringen tar fart och utvecklingen går snabbt. Samtidigt krymper marginalerna i elnäten och ledtiderna är ofta långa. För att möta samhällets högt satta klimatmål respektive behov av el krävs mer framförhållning och en ökad medvetenhet. Effektprognoser.se är en gemensam kunskapsportal för nätägare, kommuner, industrier och andra som vill planera för framtidens effektbehov och elanvändning.

Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt de kommande åren. Elektrifieringen ställer nya krav på eldistribution och planering av energisystemet. Som ett led i arbetet med Skånes effektkommission har Region Skåne, E.ON, Kraftringen, Öresundskraft och RISE gått samman för att skapa prognoser för framtidens effektbehov och elanvändning. Genom ett proaktivt samarbete kan prognostiseringen av el- och effektbehovet växlas upp för att skapa ett stabilt och robust energisystem.

Prognoserna är ett gemensamt kunskapsunderlag till både nätutvecklingsplaner och kommunala och regionala utvecklingsplaner. En samlad bild av utvecklingen skapar inte bara bättre förutsättningar för att möta den snabba utvecklingstakten, utan ger dessutom en bättre grund för en fortsatt elektrifiering av industrier, transporter, företag och växande tätorter. För att Skåne ska fortsätta att vara globalt konkurrenskraftigt och attraktivt är effektprognoserna dessutom ett bättre planeringsunderlag för nya investeringar från företag som vill etablera sig i Skåne.

Läs mer om Skånes effektkommission.

Är du intresserad av att höra mer om projektet? Kontakta oss här.