Hoppa till innehåll

Bostäder: Tillkommande elanvändning 2025

Kartan visar tillkommande elanvändning (MWh) för bostadssektorn 2025 jämfört referensåret 2020

Välj karta efter år och sektor