Hoppa till innehåll

Startsida

Prognoser för framtidens effektbehov

kilometerruta i Skåne

Utforska framtidens elanvändning och effektbehov

I kartverktyget kan du se både maximalt effektbehov och total elanvändning under ett år. Välj mellan olika sektorer och år och zooma i kartan för att hitta orterna i din kommun eller ditt nätområde.

Se lanseringen av Skånes effektkommissions effektprognoser

Se lanseringen

En gemensam bild av elektrifieringen

Effektprognoser.se bygger på samlad kunskap från elnätsägare, forskning och offentliga aktörer. Det är ett initiativ från Skånes Effektkommission för att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag för den elektrifiering som krävs.

Om projektet

Metodbeskrivning

Effektprognoserna bygger på elnätsdata som kopplas samman med detaljerade samhällsdata om befolkningsutveckling, bostadsbyggande, prognoser för sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Om metoden
Hand håller glödlampa