Hoppa till innehåll

Transport: Tillkommande elanvändning 2040

Kartan visar tillkommande elanvändning (MWh) i transportsektorn 2040 jämfört med referensåret 2020.

Välj karta efter år och sektor