Hoppa till innehåll

Offentlig och privat sektor: Tillkommande elanvändning 2040

Kartan visar tillkommande elanvändning (MWh) för offentlig och privat tjänstesektor år 2040

Välj karta efter år och sektor