Hoppa till innehåll

Bostäder: Tillkommande elanvändning 2040

Kartan visar tillkommande elanvändning (MWh) för bostadssektorn år 2040 jämfört med referensåret 2020

Välj karta efter år och sektor