Hoppa till innehåll

Bostäder: Tillkommande elanvändning 2030

Kartan visar tillkommande elanvändning (MWh) i bostadssektorn år 2030 jämfört referensåret 2020

Välj karta efter år och sektor